Тренінги з населенням України
з формування навичок безпечної поведінки в ході війни