Діяльність ГО “АСУ”

У відповідності до статутних документів ГО «Асоціація саперів України»основними напрямами діяльності організації є:

 • Громадський контроль за ПМД
 • Правовий захист саперів
 • Реабілітація постраждалих саперів
 • Організація навчання (підготовки) саперів
 • Сприяння у працевлаштуванні саперів
 • Участь у законотворчих процесах ПМД
 • Інформаційна робота з питань ПМД
 • Сприяння у страхування діючих саперів
 • Навчання з мінної небезпеки (EORE)
 • Популяризація професії сапера

Діяльність організації: основні положення

 1. Сприяння поліпшенню Законів України, спрямованих на захист інтересів саперів та членів їх сімей, покращення їхнього соціально-економічного становища шляхом внесення змін та пропозицій до існуючого законодавства через представників органів законодавчої влади.
 2. Представництво та захист інтересів членів Організації у державних та недержавних установах різного рівня, органах місцевого самоврядування.
 3. Участь у громадському контролі за протимінною діяльністю в Україні.
 4. Сприяння розробці національних стандартів протимінної діяльності згідно міжнародних стандартів протимінної діяльності та участь у розробці відповідних документів та навчальних програм з підготовки спеціалістів.
 5. Розробка та впровадження навчальних програм по підготовці інструкторів з мінної небезпеки та інших фахівців з протимінної діяльності, їхня сертифікація та моніторинг діяльності.
 6. Розробка та проведення навчальних програм по інформуванню з мінної небезпеки серед дітей та дорослих.
 7. Участь у складанні бази даних постраждалих від мін та вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ) та наданні їм допомоги та реабілітації.
 8. Робота над розробкою як місцевих, так і районних, обласних та національних програм та дій по підвищенню соціально-психологічного, матеріального і правового захисту саперів, сприянню всебічному інтелектуальному, культурному та професійному розвитку членів Організації та їх сімей та впровадженню їх спільно з місцевими і регіональними органами влади.
 9. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб саперів та членів їх сімей та окремих членів Організації шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг та допомоги з боку державних органів влади, органів самоорганізації населення, українських та закордонних державних та недержавних організацій, юридичних та фізичних осіб, комерційних структур та підприємств різних форм власності.
 10. Проведення масових заходів направлених на популяризацію професії сапера. Формування у свідомості людей розуміння важливості цієї професії у житті суспільства, підвищення рівня духовних, моральних цінностей та авторитету професії сапера.
 11. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва, направленого на вирішення проблем професійної діяльності саперів України, підвищенню стандартів протимінної діяльності, професійному розвитку саперів України, обміну досвідом.
 12. Прийняття участі в спільних заходах, обміні досвідом роботи саперів інших держав.
 13. Правовий та соціальний захист саперів та їх сімей, юридичний супровід, сприяння страхуванню саперів.
 14. Сприяння у працевлаштуванні саперів та контроль по забезпеченню відповідних умов праці та обов’язковому страхуванню.
 15. Сприяння у забезпеченні осіб та організацій, що беруть участь у протимінній діяльності спеціальним обладнанням, індивідуальним захисним спорядженням, спец. транспортом, собаками та іншими засобами, що сприяють безпеці та якості робіт при проведенні розмінування.
 16. Сприяння та участь в організації навчання, перепідготовки саперів та фахівців з протимінної діяльності.
 17. Сприяння наданню якісного медичного обслуговування, реабілітації постраждалих внаслідок професійної діяльності, в тому числі соціально-психологічної як в Україні, так і за кордоном. Організація відпочинку та оздоровлення членів організація та їх сімей, в тому числі і за кордоном.
 18. Сприяння особам, які виконують розмінування, та інспекторам у разі професійного травматизму в результаті виконання своїх обов’язків отримати відповідне медичне обслуговування, пенсійне страхування та пенсію з інвалідності, при потребі.
 19. Організація, проведення самостійно, або спільно з державними органами, громадськими організаціями, політичними партіями, міжнародними державними та недержавними організаціями, науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, симпозіумів, круглих столів, тренінгів для членів Організації та інших громадян в Україні та за кордоном.
 20. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу серед саперів та членів Організації.
 21. Сприяння створенню клубів за інтересами серед дітей та дорослих.
 22. Збір та надання інформації щодо ведення протимінної діяльності в Україні та за кордоном, випадків травмування та смертей від мін та вибухонебезпечних предметів. Складання відповідних баз даних та мап забруднених мінами територій.
 23. Проведення нетехнічної розвідки та формування мап мінних полігонів.
 24. Сприяння у створенні та веденні загальної бази даних з обліку саперів, як діючих, так і колишніх.
 25. Сприяння у виконанні Україною міжнародних конвенцій щодо заборони зменшення ризику від мін та вибухонебезпечних залишків війни.

Проєктна діяльність ГО “АСУ” у розділі Останні події.
Найбільш актуальна діяльність Асоціації на нашій сторінці Facebook.