12 листопада 2018 року ініціативною групою із складу саперів та осіб причетних до протимінної діяльності в Україні було утворено громадську організацію «Асоціація саперів України» (АСУ) – «Ukrainian Deminers Association» (UDA). 

Громадська організація «Асоціація саперів України» є неприбутковим добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх, екологічних та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Мета Асоціації

Об’єднання діючих та колишніх саперів та інших фахівців у сфері протимінної діяльності, а також ветеранів з метою захисту їхніх законних соціальних, економічних, правових та інших спільних інтересів і прав в державних, громадських органах, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, підтримки у їхній професійній діяльності та розвитку, реабілітації, лікуванні та відпочинку, страхуванні, соціальному забезпеченні та правовому захисті. Сприяння підняттю статусу сапера на належний рівень в державі, пропагування безпечної поведінки та здорового способу життя.

Структура громадської організації «Асоціація саперів України»